اگر قرار بود حمله به آرامکو عربستان را ایران انجام دهد، آل سعود ساقط می شد.

727
roshangari@ 3.3 هزار دنبال‌ کننده
پاسخ مجری برنامه ثریا به شبهه سعودی ها و ترامپ در خصوص نقش ایران در حمله به آرامکو: اگر قرار بود حمله به آرامکو عربستان را ایران انجام دهد نیمی از آرامکو نابود نشده بود بلکه کل آل سعود ساقط می شد.
roshangari@ 3.3 هزار دنبال کننده
pixel