پذیرش دانشجو در دانشگاه علامه جعفری ویژه ترم بهمن

96

پذیرش دانشجو در دانشگاه علامه جعفری ویژه ترم بهمن آغاز شد