واگذاری عرصه مسکن مهر پردیس

1,663

مدیرعامل شرکت عمران پردیس: واگذاری عرصه مسکن مهر پردیس برای تبدیل واحدهای اجاره ای ۹۹ ساله به دائمی خبر داد.

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel