جمشید مشایخی درگذشت

795
Fardin.Net 4.4 هزار دنبال‌ کننده
جمشید مشایخی درگذشت جزئیات در گذشت جمشید مشایخی از زبان فرزندش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
Fardin.Net 4.4 هزار دنبال کننده
pixel