ای قهرمان، آتش نشان، قوربان اولوم غیرتیزه شیرین جانی...

61

قدردانی هواداران تراكتور از آتش نشان پرتلاش بواسطه جانفشانی برای مهار بازار تبریز- جایگاه ۳۴ (اوز به اوز)

tractortv1970
tractortv1970 18 دنبال کننده