آموزش ریاضی 2 دوم دبیرستان - جلسه 10- رابطه و تابع

3,713

تعریف رابطه، استفاده از نرم افزار جئوجبرا برای بررسی نمودار رشد کودک، چهار روش نمایش یک رابطه، تعریف تابع و روش خط عمود برای تشخیص تابع بودن یک رابطه - بخش اول از فصل دوم کتاب (صفحات 26 تا 34 کتاب) - مهدی مفیدی احمدی - epmath.ir

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 284 دنبال کننده
Sami

Sami

4 سال پیش
ببخشید شما ها رو توضیح میدید ولی ب جای سختشاسونسختمیرسه میرین سر ی مثال دیگ . خب بلد نیستین ویدئو نسازین