عکس های هوایی 1355 ایران

3,926

توسط یکی از عکسبرداران هوایی جهان که عکاسی سوئیسی است که قبل از انقلاب سال 1355 از سراسر ایران عکس های هوایی بسیار جالبی تهیه کرد. در این فیلم از خاطرات و مراحل کار می گوید.