آسیب‌شناسی اجتماعی: جلسه نهم (رويكرد نظري برساخت‌گرایی اجتماعی)

321
در این جلسه که جلسه نهم از پانزده جلسه آموزشی درس «آسیب‌شناسی اجتماعی» است، رویکرد نظری برساخت‌گرایی یا سازه‌گرایی اجتماعی با مباحثی همچون چیستی برساخت، انواع برساخت‌گرایی، چهار شرط برساخت‌گرایی، دیدگاه‌های مالکوم اسپکتور و جان کیتسوز، دیدگاه برگر و لاکمن و تعریف، علل، شرایط، پیامد و راه‌حل‌های مسئله اجتماعی از نظر این رویکرد تدریس شده است. لطفاً نظرات و پرسش‌های خود را مطرح کرده و فیلم را برای دوستان‌تان ارسال کنید. pue.ir
pixel