آموزش کاربری سایت TSETMC (قسمت اول)

13,426
TSETMC سایت "شركت مدیریت فناوری بورس تهران" می باشد. این شرکت به عنوان یكی از شركت های مجموعه ی سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارایه ی خدمات به چرخه ی كامل "معاملات الكترونیكی" ابزارهای مالی به اركان بازار سرمایه فعالیت می كند. SDBhouse.com

farinaz1371

3 سال پیش
عالی
pixel