اردیبهشت١٣٩٣/ فرود بدون چرخ فوكر١٠٠ هواپیمایی آسمان

382
یا مهدی(عج) 26.6 هزار دنبال‌ کننده
382 بازدید
اشتراک گذاری
اردیبهشت١٣٩٣/ زاهدان/ فرود بدون چرخ فوكر١٠٠ هواپیمایی آسمان________هواپیما از چرخه خارج شد
یا مهدی(عج) 26.6 هزار دنبال کننده
pixel