صابون مایع مصنوعی - نحوه رقیق و غلیظ کردن آن.

1,162

مراحل رقیق و غلیط کردن صابون مایع در فیلم فوق مراحل مرحله به مرحه و میزان کواد مصرف شده به صورت کامل شرح داده شده است نگبن تجارت پیام 54571 021 ntpgroup.co