گفتار درمانی و کاردرمانی کودکان در منزل|09120452406بیگی|گفتار درمانی در منزل

428
کاردرمانی و گفتار درمانی کودکان در منزل برای آن دسته از کودکانی که مشکلات تکلمی و یا مشکلات بلع دارند و به دلیل محدودیت های زمانی یا مشکلاتی مثل ترافیک آلودگی هوا ، حساس بودن کودک یا ضعیف بودن اون توانایی ویزیت در منزل را ندارند کاربرد دارد.در مواقعی هم خانوادههای بدلیل شلوغی کار و از طرفی مشکلاتی مثل رفت و آمد و البته بدرفتاری کودک در محیط های نا آشنا گفتار درمانی در منزل را انتخاب میکنند . رزرو نوبت و مشاوره 09120452406 بیگی | https://gofkar.com
pixel