چگونه خواب را تعبیر کنیم؟

1,268
پایگاه قرآنی سماموس
پایگاه قرآنی سماموس 27 دنبال‌ کننده

تعبیر خواب و رویا یک علم است اما می توانیم یک تعبیر ابتدایی و نزدیک به حقیقت داشته باشیم.