گفتگو با همایون یزدان پناه – مشاور حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرد

7
گزارش تصویری تک تاکس از همایش تهران هوشمند اسفند 96 گفتگو با همایون یزدان پناه - مشاور حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شهردار قم و همچنین رئیس ستاد شهر قم
1 سال پیش
#
pixel