اگر آنها ما را در نیوزیلند شهید میکنند ما آنهارا در افغانستان مردار میکنیم

613
اگر آنها ما را در نیوزیلند شهید میکنند ما آنهارا در افغانستان مردار میکنیم سورة الأحزاب آیات ۲۱ الی ۲۷ با قرأت زیبای محمد لحیدان ببینید و شریک سازید برای ثواب
pixel