روش خوانش صحیح شعر

15,400
باشگاه سخن ایرانیان 86 دنبال‌ کننده
15,400 بازدید
با توجه به اینکه نسل جوان میهن عزیز ما ، از ادبیات و شعر دوری میکنند و متاسفانه هیچ گرایشی به شعر خوانی نشان نمیدهند ، بر آن شدم که در این ویدئو ، به روش صحیح خوانش شعر بپردازم که از نظر بنده و البته از نظر تمامی صاحب نظران این عرصه ، دلیل اصلی این مشکل ، درست و صحیح نخواندن شعر توسط مجریان ، گویندگان و تمامی کسانی است که به ظاهر دستی بر آتش دارند!!! ماااااااه باشید www.farzanbehnam.com
pixel