اجرای متفاوت مردان و زنان نقره‌ای در ایستگاه‌های مترو

179
نمایش متفاوت «مرد نقره‌ای» در ایستگاه‌های پرتردد مترو اجرا می‌شود.
حلقه وصل 1.7 هزار دنبال کننده
pixel