تعزیه حربن ریاحی قسمت جلوگیری و گفتگو با امام حسین توسط حربن ریاحی

1,325

تعزیه حربن ریاحی قسمت جلوگیری و گفتگو با امام حسین توسط حربن ریاحی روستای برغمد محرم سال 13۹۴ مجموعه فرهنگی مذهبی بنی هاشم برغمد @tazie_barghamad سایت روستای برغمد : barghamad.com کانال روستای برغمد Telegram.me/barghamad_channel

مطرب
%90
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: یک ساعت و 44 دقیقه
مطرب
pixel