دره سکوت و الهه نمک فیروزه ای

1,591

دره سکوت یکی از جاذبه های طبیعی جزیره هرمز بوده و الهه نمک فیروزه ای نیز که تپه ای از نمک می باشد بسیار زیباست. علت نامگذاری دره سکوت به دلیل ترکیب نمکی سنگهای آن است که به گفته یکی از اهالی آنجا نمک صدا را جذب می کند و این دره برخلاف کوههای دیگر صدا را جذب می کند و اکوی صدا صورت نمی گیرد.

هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 50 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
pixel