بیماری های قلبی

124

گزارش تصویری بیماری های قلبی پزشک متخصص:دکتر رضا قاسمی متخصص قلب و عروق استادیار دانشگاه کارگردان و مجری :فاطمه سکندری - تصویر برداری و تدوین :ابوالفضل ملک زاده

مانکن - قسمت 12
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
مانکن - قسمت 12