ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

Cube Ramadan Cup - ESWC IRAN 2015" Visual Report"

628
مکعب 11 دنبال‌ کننده
628 بازدید
اشتراک گذاری
A Complete Report of the Second Round of Iranian Computer Games League - Ramadan Cup - Held by Cube in July, 2015 with Hosting of Milad Tower and Coordination with National Foundation of Computer Games
مکعب 11 دنبال کننده
pixel