تصویر هوایی از محل برگزاری ششمین جشنواره ملی دانایی خلی

220
ششمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس با حمایت وزارت نفت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان توسط پارک علم و فناوری خلیج فارس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ برگزار شد.
pixel