وقتـی کـرم درونـت فـعال مـیشه*--*❤ғollow=ғollow❤

445

شـاید‌دیـدن‌یـک‌کـانال‌و‌دنـبال‌کـردنش‌بـتونه‌زندگـیت‌رو‌عـوض‌کـنه!گـاهی‌وقـتا‌با‌تمـاشای‌یـک‌ویـدیو‌حـس‌و‌حالـت‌خـیلی‌عوض مـیشه‌و‌تـصمیم‌های‌جـدیدی‌مـیگیری^^ایـن‌کانال‌از‌اون‌کانالاسـت‌که‌خیلـی‌کـمکت‌مـیکنه;)پـس‌از‌دستـش‌نـده‌مـدیر‌کانـال:ســـــارا**ғollow=ғollow❤

#Sa-W-ra. . !•¡•♡ 2.5 هزار دنبال کننده

u_7225783

1 هفته پیش
کپی شد

Rᴏsᴀʟɪᴡ❥♡

1 هفته پیش
صلام ساروشم❤♥کجا بودی ت عخشم؟دلم برات یع نخود شدع بود:)*-*♥
#Sa-W-ra. . !•¡•♡ رزالـــــــــم*-*عــــــر*-*❤مـنم فـداتـممممممممممممم❤❤❤❤❤❤❤❤
pixel