جلسه دوم آموزش شبکه های عصبی و الگوریتم های یادگیری

1,529
برای مشاهده تمام جلسات آموزش شبکه های عصبی و الگوریتم های یادگیری در متلب به http://www.controlref.com/nn_learning_matlab/ مراجعه فرمایید.
pixel