واریانت های کروناویروس در ایران و جهان تا مهر 1400-دکتر مختاری آزاد

149
مهاجر 212 115 دنبال‌ کننده
مقایسه واریانت های کروناویروس در ایران و جهان نشان می دهد که وضعیت ایران بازتابی از آنچه در جهان می گذرد می باشد و در حال حاضر سوش غالب همچنان دلتا است.
مهاجر 212 115 دنبال کننده
pixel