روز معلم گرامی باد - ای ایران

2,688

فیلم «ای ایران» به طور نمادین به روند انقلاب در شهری کوچک می پردازد. ناصر تقوایی این فیلم را در سال 1368 ساخت. بازی اکبر عبدی در این فیلم، بسیار تماشایی ست. ویدیوی حاضر بیانگر تضاد نظامی گری و آموزش فرهنگ است. حمید جبلی و غلامحسین نقشینه نیز از بازیگران این فیلم هستند