نحوه ی آموزش سرویس پینگ پنگ پر پیچ

91,014
نحوه ی آموزش سرویس پینگ پنگ پر پیچ و افزایش پیچ در سرویس توسط بازیکنان حرفه ای ، استفاده از لبه های راکت در هنگام تماس و تاچ توپ بسیار ضروری است. در مورد سرویس پیچ زیر که موضوع این ویدئو هست استفاده از لبه ی زیری پیچ بیشتری به توپ میدهد و در مورد سرویس پیچ رو استفاده از لبه ی رویی راکت پیچ بیشتری به توپ میدهد برعکس پیج زیر.برای دیدن فیلم های بیشتر به pingpongiran.com مراجعه کنید
pixel