انواع سیستم های کفپوش اپوکسی

473

اپوکسی بر اساس ترکیبی از رزین ها و سخت کننده ها است. هنگامی که با هم مخلوط می شوند، رزین و سخت کننده به طور شیمیایی واکنش نشان می دهند تا یک ماده پلاستیکی سفت و سخت ایجاد کنند. مواد نهایی قوی، با دوام، مقاوم، و بسیار خوب برای بیشتر لایه های پایه است. کف اپوکسی بسیار قوی است که اغلب در مناطق پر رفت و آمد مانند محیط های صنعتی، بیمارستان ها و یا مکان های ورزشی استفاده می شود.

سژین
سژین 20 دنبال کننده