"محمد حسین پویانفر" قصه عشق و عاشقی شیرین

3,916
یا حسین حسین از بهترین عبادتا / چی می مونه غیر این روضه و زیارتا / گفتی اربعین بیا سمعا و طاعتا
pixel