پناهگاه زیر زمینی - Fallout Shelter

33,958

آینده ای روشن را زیر زمین بسازید! با نصب انواع و اقسام اتاق های پیشرفته پناهگاهی زیر زمینی که هزاران متر زیر زمین است را به محلی مناسب برای زندگی تبدیل کنید. ساکنان پناهگاه زیر زمینی را بهتر بشناسید و آنها را به سوی زندگی بهتری هدایت کنید. دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.bethsoft.falloutshelter

ایران اپس
ایران اپس 780 دنبال کننده