ساخت تیم برنامه نویسی

298

چه زمانی تیم تشکیل دهید؟ آیا باید شریک شویم؟ آیا هر فردی برای اعضای تیم من مناسب هستند؟ جه نقش هایی برای تیم نرم افزاری باید داشته باشیم آیا همه بایک انگیزه وارد تیم می شوند؟ www.mohsenmodhej.com

filimo
روسی
%86
روسی یک فیلم عاشقانه است که به تراژدی ختم می شود. مردی به نام توماج از زندان فرار می کند و به نزد همسرش می رود. بعد ها متوجه می شود که او مورد تجاوز قرار گرفته است. از گذشته رابطه ی عاشقانه ای بین همسر او و یوسف وجود داشته و برادر یوسف دوست صمیمی توماج است و به نوعی پل ارتباطی بین یوسف و توماج…
pixel