طنز عروسکی آددای با لهجه همدانی _این قسمت قاچاق معکوس پیاز!

10,352

آددای شخصیتی عروسکی است که در هر قسمت با سوتی هایش در فضای مجازی داستان طنز و پر ماجرایی را میسازد. داستانی که با چالش ها و دغدغه های روز مردم جامعه در ارتباط است.در این قسمت آددای با صدا قشنگ بدلیل قاچاق معکوس پیاز برخورد میکند!

amirevazz1234

amirevazz1234

3 ماه پیش
خدا حفظت کنه