جلسه مشترک شورای معاونین سازمان مرکزی با شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

73
روایت تصویری جلسه مشترک شورای معاونین سازمان مرکزی با شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي کانال رسمی دانشگاه آزاد اسلامی را دنبال کنید @islamic_azaduniversity
pixel