اسپنسر رباتی که به مسافران در فرودگاه کمک می کند

120

پیدا کردن مسیر در فرودگاه اسخیپول آمستردام طاقت فرساست و ترمینال ترانسفر این فرودگاه به سردرگم کردن مسافران شهرت دارد. مسئولان این فرودگاه برای جلوگیری از سردرگمی مسافران فرودگاه روباتی با نام اسپنسر را به خدمت خواهندگرفت تا مسافران را میان گیت های فرودگاه راهنمایی کرده و راه را به آنها نشان دهد.

Rayaneh
Rayaneh 48 دنبال کننده