باغ وحش صفادشت و نفیسه روشن

828

موضوع: با بزرگترین اسارتگاه حیوانات ایران آشنا شوید! | زندان، سیرک، باغ وحش صفادشت کرج از وسط آفریقا به ایران زرافه آورده و زیر برف و باران نگهداری می کند و همچنین چندین میلیون یا میلیارد تومان به جگوار (پلنگ سیاه) داده است که فقط ۵۰۰ گونه از آن در دنیا باقی مانده! | بازیگری بنام نفیسه روشن از اسارت حیوانات در این باغ وحش حمایت کرده و به قاچاق بیشتر آنان دامن می زند. | برای اطلاعات بیشتر به سایت رسمی انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران مراجعه کنید: WWW.EAFWORLD.COM