جت جنگنده اف 16 سی ام لاکهید مارتین

272

Lockheed Martin F-16CM Fighting Falcon Block 50 | Top Jet Fighters In The World 2018

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 8.1 هزار دنبال کننده