آموزش SQL Server پارت 3

243
آموزش ویدیویی اس کی و ال توسط مدرس واحد آموزش مجازی دانشگاه اینترنتی برای دانشجویان عزیز تهیه و تنظیم شده است محتویات این دوره آموزشی معرفی کامل بانک اطلاعاتی از ابتدایی ترین دستورات تا استفاده از کوئری ها و روابط بین جداول دانشگاه اینترنتی (دانشگاه بین المللی خوارزمی) مشاهده پست کامل ویدیو آموزشی https://daneshgah.ac/courses/1464
pixel