شیشه هوشمند- اتاق کنفرانس

872

شیشه هوشمند به کار رفته در اتاق کنفرانس با قابلیت اتصال به سیستم هوشمند سازی و BMS مرکزی و ریموت کنترل جهت کنترل هر شیشه به صورت جداگانه