شعرخوانی شاعر ترکیه ای در محفل جشنواره فجر تبریز

813
813 بازدید
اشتراک گذاری
شعرخوانی «رقیه مادرا آیدین» شاعر و پژوهشگر ادبی اهل ترکیه در محفل تبریز عنوان این شعر که درونمایه عرفانی دارد، سلطانِم (Sultanım) است
pixel