چهارمین قانون جهان هستی :قانون تمرکز و توجه

566

به هر موضوعی تمرکز و توجه کنیم آن موضوع در زندگیمان گسترش می یابد. تمرکز یعنی نگه داشتن کانون توجه روی موضوعی خاص و جلوگیری از ورود افکار مزاحم به آن موضوع. پیشنهاد می کنم این فایل ویدیویی ارزشمند را چندین بار نگاه کنید و برای دریافت آموزشهای بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید. sormeyli.com

sormeyli2000
sormeyli2000 13 دنبال کننده