تجربه یکی از شرکت کنندگان دوره ارتباط موفق و موثر ۴-۹۷

142
با آرزوی موفقیت برای همه شرکت کنندگان و ایجاد اتفاقات موثر و سازنده در همه ابعاد زندگی
دنیای بهتر 7 دنبال کننده
pixel