تأیید حضور زن نفوذی در وزارت نفت از زبان دادستان کل کشور

413
پس از کشف دستگاه کارت خوان در دفتر وزیر نفت و نیز بازداشت مدیر مالی یکی از شرکتهای وزارت نفت، اکنون حضور زن نفوذی که در تصمیمات ۱۶ مدیر نفتی تاثیرگذار بوده توسط دادستان کل کشور تأیید شد.
حلقه وصل 1.5 هزار دنبال کننده
pixel