پلنگ دمپایی محیطبانان را دزدید

1,686
در رخدادی بسیار جالب محیطبانان پارک ملی صیدوا در استان سمنان هنگامیکه در پاسگاه محیطبانی مستقر بودند نیمه های شب متوجه پلنگ بالغی شدند که وارد محوطه پاسگاه شده است. پلنگ پس از ورود به محوطه پاسگاه، دمپایی محیطبانان را به دندان گرفته و با خود می برد. پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران iew.ir
pixel