نارضایتی مردم سیل زده پلدختر از توزیع امکانات

191

گلایه مردم پلدختر از نحوه توزیع امکانات بین مردم سیل زده.

کلاکت
کلاکت 11.1 هزار دنبال کننده