مستند فتنه 98 حسن روحانی

2,770

خوب چشمای عقلتون رو باز کنید که ببینید چه خبره...... ولی اینو هم بدونین که تا امام زمان (عج) و سیدعلی هست ما غمی نداریم و با بصیرت پوزشونو به خاک میمالیم نمی گذاریم در تاریخ بنویسند سید علی تنها ماند