اصطلاح the ins and outs

72
همه ی جزئیات چیزی یا مکانی، زیر و روی چیزی، بالا و پایین، زیر و بم، جیک و پوک، سوراخ سمبه
آقازاده - قسمت 12
%95
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 52 دقیقه
آقازاده - قسمت 12
pixel