لحظه اصابت گلوله به پهلوی راست زنده یاد کربلایی فرزین بیات

584

زنده یاد کربلایی فرزین بیات در یک حمله مسلحانه به یک قهوه خانه واقع در افسریه جان ۱۰ ، ۱۵ نفر را نجات داد و در آخر گلوله خورد ، کشته شد . روحت شاد پهلوان

pixel