امضای تفاهم نامه همکاری بین اداره کل بنادر و کره ای

301

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از امضای سه تفاهم نامه سرمایه گذاری با هیات سرمایه گذار کره ای در بازدید از بندر بوشهر خبر داد. لینک خبر:https://bushehrport.pmo.ir/fa/news/44312/ ادیت:فخرالدین محمدی

pixel