پایان متفاوتی که به دستور ساواک برای گوزن‌ها ساخته شد

2,923
هفدانگ 11.7 هزار دنبال‌ کننده
این نسخه از پایان‌بندی فیلم گوزن‌ها که به کلی با نسخهٔ اصلی آن متفاوت است به گفتهٔ مسعود کیمیایی در مصاحبهٔ با ماهنامهٔ فیلم به دستور ساواک و توسط دو کارگردان تحمیل شده از طرف آن‌ها ضبط شده است.
هفدانگ 11.7 هزار دنبال کننده
pixel