جلسه اول از پودمان سوم تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل - مهندس حمزه مربوطی

586
جلسه اول از پودمان سوم تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل سال یازدهم رشته مکانیک خودرو هنرستان فنی آیت الله سعیدی بهبیهان مهندس حمزه مربوطی
pixel